Kariyer Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

CV Nedir, Nasıl Hazırlarım?

CV herhangi bir şirkette çalışacağınız bir kuruma iş başvurusu yaparken kendinizi ve deneyimlerinizi ilgili personellere anlatmak için verilmiş yazılı bir belgedir.

Özgeçmişinizde belirli bir yazı tipi kullanılmalı, yazı biçimi değişken olmamalıdır.
Yazım ve noktalama hatalarının olmamasına özen gösteriniz.
Yeteneklerinizi, başarılarınızı ve iş tecrübelerinizi vurgulayınız. Yalnızca neler yaptığını değil bulunduğun şirketlere neler kattığınızı da belirtiniz.
Konu başlıklarınızı, özgeçmişini değerlendiren kişilerin ilgisini çekecek şekilde yazınız. Örneğin konu başlıklarını: “Tecrübe”, “Liderlik”, “Yetenekler”, “Aktiviteler / Ödüller” şeklinde oluşturmanız ilgi çekici olacaktır

Vesikalık fotoğraflar cv’nize resmilik kazandıracaktır. Profesyonelliğinizi korumak adına tatil ya da günlük çekilen fotoğraflarınızı koymaktan kaçınmanız faydalı olacaktır.

CV’nizde bulunan referanslarınızı iş yaşamından seçmeye öncelik tanımalısınız. Eğer ki henüz iş deneyiminiz bulunmuyor ise eğitim hayatınızda sizleri iyi tanıyan kişileri eklemelisiniz.

Mülakat esnasında en sık gelen sorulardan birisi hobilerdir. Bu sebeple hobilerinizi yazarken en çok ilgilendiğiniz alanları yazmanız daha doğru olacaktır.

Etkili CV yazarken mutlaka imla kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir.
Başvurduğun pozisyona uygun bir ön yazı hazırlamalısınız.
Eğitim bilgisi CV hazırlarken çok önemlidir. Mezun olduğunuz programları sırası ile bir kronolojik sıraya almanız gerekmektedir.
Gereksiz bilgiler eklemekten kaçınmalıdır.

Asistan Öğrenci Nasıl Olurum?

Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlardan herhangi birine kayıtlı olan ve eğitim, öğretim süresince, disiplin cezası almamış öğrencilerimiz görev yapabilirler.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı gereği kısmi zamanlı çalışan öğrenci ilk şartı TC vatandaşı olmaktır.

• Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre aranacak şartlar şunlardır;
• Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere İstinye Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak.
• Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
• Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.
• Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
• Kısmi zamanlı öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle önceden sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

Her eğitim ve öğretim yılının Güz dönemi başında İstinye Üniversitesinin resmî web sitesinde (istinye.edu.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilanı yapılmaktadır. İlanda belirtilen tarih aralığında Google form üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Öğrencilerin çalışma süresi haftada 15 saat ve bir ayda 60 saati geçmez. Çalışma süresinin haftanın günlere dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince bildirilir. Çalışılacak gün ve saatler, ders programınıza göre, çalışacağınız birim amiri ile kararlaştırılır.

Ücretlerin ödenme zamanı en geç ilgili ayın 5.gününe kadar gerçekleştirilir.

Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu durum aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Aileniz üzerinden sağlık yardımı almaya devam edersiniz.

Staj ile ilgili

Psikoloji bölümü dışında isteğe bağlı staj yapılamamaktadır.

Psikoloji bölümü dışında staj sigortası karşılanmamaktadır.

Zorunlu stajlarınızda veya psikoloji bölümünün yapacağı stajlarda staj formu OİS öğrenci otomasyonu üzerinden online doldurmak ve kurum kaşesi alıp tekrar sisteme yükleyip hocalarınızın onayına sunmak zorundasınız.

Staj yapacağınız tarih ve dönem bilgilerinizi bölüm hocanız ile görüşmeniz gerekmektedir.

OİS öğrenci sisteminizin en son aşamasında sigorta işe giriş bildirgenizi sistem üzerinden alabileceksiniz. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden 4a işe giriş bildirgesi sekmesi üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.