Kariyer Merkezi

Staj

İstinye Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaları öngörülmüştür. 

Staj, İSÜ öğrencilerinin kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanmasıdır. 

İSÜ lisans ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitimleriyle ilgili ticari ve sanayi kuruluşlar ile hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda yapabilecekleri görevler hakkında yerinde gözlem ve inceleme yapmalarını sağlamak amacıyla, belirlenen sürelerde staj yaparak iş hayatına hazırlanır. 

İlgili akademik programda verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikiminin endüstride gelişmesini sağlamak, izleyen yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri endüstri ortamında ve eğitimleri ile ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırmaktır.

Buradaki bakış açısı; kurumda yapılan işlerin mümkün olduğunca ayrıntılı bir biçimde gözlenmesi olmalıdır. Ayrıca, öğrenciler bu stajı yaparak kurum-yönetim-çalışan ilişkileri ve etkileşimi konusunda da tecrübe edinmiş olacaklardır.

Staj Başvurusu ve Staj Yerinin Onayı: 

1.    Her öğrenci staja başlamadan önce “Staj Başvuru Formu” nu 3 nüsha halinde doldurup staj yapacağı kurumdan kaşe-imza alması gerekmektedir.

2.    Akabinde Bölüm/Program Başkanınız, ikinci olarak Dekan/MYO Müdürünüzden kaşe-imza onayı aldıktan sonra Staj Başvuru Formu ve kimlik fotokopisi ile birlikte Kariyer Merkezi Birimine staja başlamadan en az 10 gün önce teslim etmesi gerekmektedir.

 

1.    Bunun için E-Devlet şifreniz ile gireceğiniz https://www.turkiye.gov.tr/ sayfasında Şekil 1’de gösterilen arama çubuğuna “4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi” yazınız. 

Şekil 1.

 


2.    Ulaşılan sayfada Şekil 2’de gösterilen Sosyal Güvenlik Kurumu 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi’ne tıklayınız. 


3.    Açılan sayfada Şekil 3’de gösterilen “Belge Oluştur” butonuna basarak, doğrulama kodlu belgenin çıktısını alıp staj yapacağınız işyerine verebilirsiniz.

Şekil 2 - 3.